Verilerimi Nasıl Hazırlarım?

Veri analizinin ilk aşaması, verilerin istatistik analize hazırlanmasıdır. Nasıl ki yemek pişirmede malzemelerin hazırlanma aşaması, pişirme ve sonrasında yapılan işlemlerden en zahmetli olanıysa verileri analize uygun hale getirme işlemi de o kadar zahmetlidir. Araştırmacılar tarafından çok sık yapılan hatalardan en başta geleni araştırmanın veri toplama aşaması biter bitmez hemen uygun istatistik analiz yöntemiyle meşhur p değerlerinin hesaplanmasıdır. Oysa veri analizi, yalnızca istatistik analiz değildir. İstatistik analiz, veri analizi başlığı altındaki aşamalardan yalnızca biri ve işin uzmanı ile çalışıldığında hızlı ve güçlü bilgisayarlar sayesinde belki de en kolayıdır.

Verileri kayda geçirmede ilk kural KODLAMAdır. Veriler bilgisayarın anlayacağı şekilde kaydedilmeli, bunun da yegane yolu her kategoriye karşılık gelen değerleri sayısal değerlerle ifade etmektir. Örneğin cinsiyet değişkeni “kadın”–> 1; “erkek” –> 2 olarak kodlanmalıdır. Eğer değişken sıralı yani ordinal ise kodlama küçükten büyüğe doğru artacak şekilde yapılmalıdır. Örneğin eğitim durumu değişkeninde “okur yazar”–>1, “ilk öğretim” –>2, “lise”–>3 ve “üniversite ve üzeri”–>4 olacak şekilde belirtilmelidir.

Araştırmacı, istatistik desteği almadan önce verilerini analize uygun hale getirdiği taktirde analiz aşaması daha hızlı tamamlanacak, aynı zamanda daha doyurucu analizler elde edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

0

Linklerimiz

Misyon

Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan akademik personele istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek.

Vizyon

“Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerindeki hızı ve doğruluğu artırmak. Üniversitemiz adresli bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Birimi
Adres: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B Blok 3. Kat No: C315
Tel: 02422274400-Dahili 3036 (Sağlık Bilimleri)
Tel: 02422274400-Dahili 3037 (Fen Bilimleri)