İstatistik Danışma Birimi Hakkında

Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışma Birimi faaliyete başlamıştır. Birimimizin hizmet verdiği konular:

  1. Araştırmanın planlanması

  2. Örnekleme yöntemi ve uygun örneklem sayısının belirlenmesi

  3. Veri girişinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme

  4. Verilerin uygun analiz programı ile hipotezlere uygun şekilde seçilen yöntemlerle analiz edilmesi

  5. Verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili yol gösterme

  6. Sonuçların tablo ve grafiklerle sunulması ile ilgili destek verilmesi

  7. Bilimsel çalışmaların hakemin/tez danışmanının eleştirilerine göre istatistik açısından revizyonlarının yapılması

Not: İstatistiksel analiz desteğinin kapsamı, istatistik programından elde edilen çıktının teslim edilmesi, yorumlama desteğinin kapsamı ise belirli analizler için analiz dosyasında temel yorumların yazılması şeklinde olacaktır.

0

Linklerimiz

Misyon

Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan akademik personele istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek.

Vizyon

“Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerindeki hızı ve doğruluğu artırmak. Üniversitemiz adresli bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Birimi
Adres: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B Blok 3. Kat No: C315
Tel: 02422274400-Dahili 3036 (Sağlık Bilimleri)
Tel: 02422274400-Dahili 3037 (Fen Bilimleri)