AKİDUAM Hizmetleri

Merkezimizde Verilen Hizmetler:

• Lisansüstü tezler için istatistiksel analiz danışmanlığı

• Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için istatistiksel analiz danışmanlığı

• Bu çalışmalarla birlikte TUBİTAK projelerinin, BAP projelerinin, AB projelerinin planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.


Merkezimizde kurum içi ve kurum dışı başvurular kabul edilmektedir. Merkezimize müracaat eden kurum için araştırmacılar öncelikle çalışmanın konusu itibariyle ilgili olduğu branş seçimini yapacaktır.  Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler branşlarına hizmet vermektedir. Akdeniz Üniversitesi personeline danışmanlık hizmeti ücretsizdir.


Kurum dışı başvurular ücretli olup, başvurularda branş ayrımı yapılmamaktadır. 


Danışmanlık Hizmeti Süreci:

 1. Araştırmacı, öncelikle başvuru formunu doldurur. Başvuru için gerekli belgeleri idb@akdeniz.edu.tr adresine gönderir. Uzmanımız gerekli gördüğü takdirde, iki taraf için uygun bir tarihte görüşme yapılır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları en başından ön görüp ortadan kaldırmak amacıyla araştırmacının birimimize çalışmasının başlangıç aşamasında başvurması önerilmektedir.
 2. Araştırmacı, uzman ile ilk görüşmesine varsa veri giriş formunun en güncel hali ve örnek bir çalışma ile gelmelidir. Bu görüşmede araştırması hakkında bilgi verir ve araştırmanın başlangıç aşamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi alır.
 3. Araştırmanın sonlanma aşamasına kadar veya istatistik danışmanlık hizmeti bitene kadar danışmanlık ve randevu süreci devam eder.
 4. Danışmanlık hizmeti alan araştırmacıların bilgileri, gereksinim duyulduğunda kolay ulaşılabilmesi açısından birimimizde üçüncü şahıslarla paylaşılmamak üzere saklanacaktır.

İş Akış Şeması için tıklayınız.


İstatistik Danışmanlık Hizmetlerinin Verileceği Konular:

 1. Araştırmanın planlanması
 2. Örnekleme yöntemi ve uygun örneklem sayısının belirlenmesi
 3. Veri girişinin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgilendirme
 4. Verilerin uygun analiz programı ile hipotezlere uygun şekilde seçilen yöntemlerle analiz edilmesi
 5. Verilerin nasıl yorumlanacağı ile ilgili yol gösterme
 6. Sonuçların tablo ve grafiklerle sunulması ile ilgili destek verilmesi
 7. Bilimsel çalışmaların hakemin/tez danışmanının eleştirilerine göre istatistik açısından revizyonlarının yapılması

Not: İstatistiksel analiz desteğinin kapsamı, istatistik programından elde edilen çıktının teslim edilmesi, yorumlama desteğinin kapsamı ise belirli analizler için analiz dosyasında temel yorumların yazılması veya sözel olarak örneklerle yorumların yapılması şeklinde olacaktır.

Linklerimiz

Misyon

Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan akademik personele istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek.

Vizyon

“Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerindeki hızı ve doğruluğu artırmak. Üniversitemiz adresli bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak.

İletişim

AKİDUAM-Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adres: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B Blok 3. Kat No: C315 (Atatürk Konferans Salonu Yanı)
Tel: 02422274400
Tel: Dahili 3035 (Sosyal Bilimler) 3036 (Sağlık Bilimleri) 3037 (Fen Bilimleri)