Hakkımızda

Kapsam

İstatistiksel yöntem ve teknikleri, günümüzde yapılan çalışmaların hemen hemen tamamında kullanılmakta ve gerek sosyal, gerek sağlık, gerekse fen bilimlerinde ele alınan birçok konunun açıklanması ve kanıtlanması istatistiksel yöntemler olmadan yapılamamaktadır. Bu nedenle istatistiğin önemi bireyler, örgütler, toplumlar ve yapılan bilimsel çalışmalar açısından gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde özellikle tarım, tıp, biyoloji, mühendislik, meteoroloji vb. birçok alanda istatistiğe sıklıkla başvurulmaktadır. Tüm bu alanlarda istatistiğe başvurmadan geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi mümkün olamamaktadır.

Araştırmanın bilimsel olarak nitelenmesinde katkılar sağlayan istatistik; günümüzde, belirsizlik ortamında, araştırma, tahmin ve karar verme mekanizmaları geliştiren bir bilim dalı olup, aynı zamanda diğer bilim dallarının da teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Son çeyrek yüzyıla damgasını vuran ve bu çağın bilgi çağı olarak adlandırılmasına neden olan gelişmeler, istatistiği tıpkı İngilizce gibi evrensel bir anlaşma dili haline getirmiştir.

Bilgi çağı kavramının oluşmasında istatistiğin katkısı büyüktür. Çünkü her türlü yönetim, ulusal ve uluslararası sosyal-ekonomik, tıbbi ve diğer gelişme hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin başarısı, güncel ve güvenilir istatistiksel çalışmalara dayandırılmasına bağlıdır. Bugün, doğru bilgi, doğru yorum ve doğru karar alma sürecinde; araştırmacılar, politikacılar, yöneticiler ve tüm bireyler çalışmalarında ve güncel hayatlarında istatistiksel bilgileri etkin olarak kullanmaktadırlar.


Amaç

Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin temelinde, verilerin araştırma konusuna uygun özellikleri içerecek şekilde; deney, anket, gözlem veya simülasyon gibi yöntemlerle toplanması, elde edilen bu verilerin uygun yöntemlerle analizi ve bu analiz sonuçlarının yorumlanması gibi aşamalar yer almaktadır. Bunun için istatistik tekniklerden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Tüm bu aşamaların tamamlanmasının uzmanlık gerektiren bir iş olması ve araştırmacıların bu aşamayı tek başına yönetmesinde yaşadıkları zorluklar düşünülerek Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde İstatistik Danışma Birimi kurulmuştur. Birimimiz bir süre yalnızca Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında görev yapan araştırmacılara istatistik danışmanlık hizmeti verecektir. Yakın bir tarihten itibaren tüm branşlara destek olacak birimimizde tamamı istatistik uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleri ile üniversitemizden çıkan bilimsel araştırmaların sayı ve kalitesinin artması hedeflenmektedir.


Misyon

Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan akademik personele istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek.


Vizyon

“Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerindeki hızı ve doğruluğu artırmak. Üniversitemiz adresli bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak.

Linklerimiz

Misyon

Uluslararası İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan akademik personele istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek.

Vizyon

“Araştırma Odaklı Üniversite” hedefi doğrultusunda, Üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel faaliyetlerindeki hızı ve doğruluğu artırmak. Üniversitemiz adresli bilimsel araştırmaların sayı ve niteliğini artırmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Birimi
Adres: Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası B Blok 3. Kat No: C315
Tel: 02422274400-Dahili 3036 (Sağlık Bilimleri)
Tel: 02422274400-Dahili 3037 (Fen Bilimleri)